Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

HÀM DATEVALUE TRONG EXCEL

Cách dùng hàm DATEVALUE trong excel
Hàm DATEVALUE trong Excel là hàm hỗ trợ đổi ngày tháng ở dạng văn bản sang dạng số sê-ri mà Excel có thể hiểu được là ngày tháng.
Trong excel ngày tháng được ngầm hiểu và lưu trữ ở dạng số sê-ri liên tiếp. Theo mặc định thì ngày 01 tháng 01 năm 1900 có số sê-ri là 1 và các ngày tiếp theo được đếm tăng dần. Vậy làm thế nào để biết các số sê-ri này? Hàm DATEVALUE sẽ giúp bạn làm điều đó bởi hàm này có tác dụng chuyển đổi các định dạng ngày tháng sang dạng số. Sau đây là cú pháp và cách sử dụng hàm DATEVALUE.
Cú pháp: DATEVALUE(Date_text).
Trong đó:
Date_text: Ngày tháng được viết dưới dạng văn bản hoặc tham chiếu đến ô chứa văn bản đó.
Date_text là đối số bắt buộc có, chỉ có thể bỏ qua phần năm của đối số. Tức là chỉ cần nhập ngày tháng còn năm thì hàm DATEVALUE sẽ mặc định là năm hiện tại.
Ví dụ: Hãy chuyển một số ngày tháng sau từ dạng text sang dạng số sê-ri để tiện cho việc tính toán:
Ta có bảng tính như sau:
học tin học văn phòng
Trường hợp nhập trực tiếp ngày tháng dạng text vào hàm DATEVALUE:
Để đổi ngày sinh sang định dạng số seri
Ở đây muốn chuyển đổi ngày sinh của ô D6 thì chúng ta sử dụng công thức ô E5:=DATEVALUE(“05/15/1987″)
Chú ý: Thiết đặt ngày trong hệ thống có ảnh hưởng tới kết quả này của bạn
học tin học văn phòng
Sử dụng hàm DATEVALUE giúp bạn chuyển đổi được kiểu dữ liệu ngày tháng sang dạng số để thực hiện tính toán trên bảng tính dễ dàng hơn.

Nguồn:  Internet.
Các bạn có thể tham khảo khóa học tin học văn phòng tại công ty việt tâm đức để có thể học excel cơ bản và học excel nâng cao một cách hiệu quả nhé.
Chúc các bạn thành công !

0 nhận xét:

Đăng nhận xét