Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM WEEKNUM TRONG EXCEL

Hàm WEEKNUM trong excel
Cú pháp hàm WEEKNUM trong excel
=WEEKNUM(serial_num,return_type)
Trong đó:
serial_num: là một ngày trong tuần, ngày này phải được định dạng kiểu Date hoặc dùng hàm Date(). Ví dụ, sử dụng hàm Date(2014,4,20) là ngày 20 tháng 4 năm 2014.
return_type: là một số xác định ngày nào là ngày bắt đầu của tuần. Mặc định là số 1.
return_type                                                    Ngày đầu tuần                                
1Ngày đầu tuần là chủ nhật (Sunday). Ngày trong tuần được đánh số từ 1 đến 7.
2Ngày đầu tuần là thứ 2 (Monday). Ngày trong tuần được đánh số từ 1 đến 7.
Ví dụ minh họa: ví dụ này sử dụng MS Excel 2007 để minh họa. Ngày 20 tháng 4 năm 2014 là chủ nhật. Nên với 2 giá trị của biến return_type trong hàm WEEKNUM() sẽ cho 2 giá trị trả về khác nhau:
Cách dùng hàm WEEKNUM trong excel
Chúc các bạn thành công !
Các bạn có thể tham khảo khóa học tại công ty Việt Tâm Đức để hiểu kỹ hơn nhé.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét