Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

HƯỚNG DẪN DÙNG HÀM FREQUENCY TRONG EXCEL

Cách dùng hàm FREQUENCY trong excel
Hàm FREQUENCY trong excel giúp đếm số lần xuất hiện của các giá trị trong một phạm vi giá trị nào đó, trả về kết quả là một mảng số học, là tính tần suất xuất hiện của các khoảng giá trị trong mảng dữ liệu cho trước. Bài viết này daytinhocvanphong.com sẽ giới thiệu chi tiết cú pháp hàm FREQUENCY trong excel.
Cú pháp: FREQUENCY(Data_array,Bins_array)
Trong đó: Data_array: Mảng dữ liệu cho trước
Bins_array: Mảng chứa các khoảng giá trị cần tính tần suất.
Các đối số trong hàm FREQUENCY đều bắt buộc có.
Do kết quả trả về của hàm FREQUENCY là một mảng số học nên trước khi dùng hàm ta phải chọn mảng sẽ hiển thị kết quả và để kết quả trả về hiển thị trên các ô đó thì sau khi nhập cú pháp xong ta nhấn CTRL+SHIFT+ENTER.
Ví dụ minh họa: Cho bảng điểm của một số học sinh hãy đếm số học sinh yếu, trung bình, khá, giỏi.
Quy ước: Điểm <=5: Yếu
5 < Điểm <= 7: Trung bình
7 < Điểm <=8: Khá
Điểm > 8: Giỏi
học tin học văn phòng
Sử dụng công thức: =FREQUENCY(D5:D9,E5:E9)
Kết quả:
học tin học văn phòng
Nguồn:  Internet.
Các bạn có thể tham khảo khóa học tin học văn phòng tại công ty việt tâm đức để có thể học excel cơ bảnhọc excel nâng cao một cách hiệu quả nhé.
Chúc các bạn thành công !

0 nhận xét:

Đăng nhận xét