Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

Các lỗi thường gặp trong excel

Trong quá trình thao tác với các hàm, hay tính toán xử lý dữ liệu trong Excel thì không thể tránh khỏi những lỗi được phát sinh. Nếu biết nguyên nhân và cách khắc phục lỗi sẽ giúp các bạn xử lý nhanh ngay khi gặp lỗi.
Bài viết dưới đây trình bày một số lỗi thường gặp trong Excel và cách khắc phục lỗi.

1. ##### Lỗi độ rộng.

Lỗi xuất hiện khi cột thiếu độ rộng, các bạn nhập giá trị ngày tháng hoặc thời gian là số âm.
Các bạn cần chỉnh sửa độ rộng cho cột.

2. #VALUE! Lỗi giá trị.

Lỗi giá trị các bạn sẽ gặp nhiều khi sử dụng các hàm như:
- Chưa nhập hay chỉnh sửa hoàn chỉnh một hàm mà đã nhấn Enter.
- Nhập đối số cho hàm là một chuỗi trong khi hàm yêu cầu một số hoặc một giá trị logic.
- Nhập quá nhiều tham số cho một toán tử hay một hàm, trong khi toán tử hay hàm đó chỉ cần một tham số.
- Trong hàm có các phép toán không cùng kiểu dữ liệu.
Các bạn cần nhập đúng hàm và các đối số hay tham số trong hàm, các phép toán cần có cùng kiểu dữ liệu.

3. #NAME! Sai tên.

Một số nguyên nhân dẫn đến việc sai tên:
- Dùng những ký tự không được phép có trong công thức.
- Nhập sai tên hàm có thể do nhập nhanh hoặc dùng bộ gõ Tiếng Việt.
- Các bạn sử dụng những hàm không thường trực trong Excel như: EDATE, WORKDAYS…
- Không sử dụng dấu nháy đôi " khi nhập chuỗi trong hàm.
- Trong dãy địa chỉ ô trong công thức thiếu dấu 2 chấm :.
Với lỗi này các bạn cần xem lại tên hàm, cấu trúc, cú pháp của hàm và để nhập các hàm thường trực các bạn cần vào Tools -> Add-in và đánh dấu vào tiện ích Analysis ToolPak.

4. #DIV/0! Lỗi chia cho 0.

Khi xuất hiện lỗi này đồng nghĩa với công thức của các bạn có số chia là 0 hoặc số chia trong công thức là một tham chiếu đến ô trống.
Các bạn cần xem lại số chia trong công thức của mình và thay đổi cho phù hợp.

5. #REF! Sai vùng tham chiếu.

Lỗi sai vùng tham chiếu xuất hiện khi:
- Liên kết hoặc tham chiếu đến một ứng dụng không thể chạy được.
- Ô tham chiếu bị xóa hoặc không tồn tại.
Để khắc phục lỗi sai vùng tham chiếu, các bạn nên xem và chỉnh sửa lại các ô tham chiếu.

6. #N/A Lỗi dữ liệu.

Nguyên nhân của lỗi:
- Dùng hàm HLOOKUP, VLOOPUP, MATCH để trả về một giá trị trong bảng chưa được sắp xếp.
- Giá trị trả về không tương thích.
- Không đồng nhất dữ liệu khi các bạn sử dụng địa chỉ mảng trong Excel.
- Dùng một hàm tự tạo không hợp lý.
- Quên đối số trong các hàm tự tạo.
Các bạn cần xem kỹ lại công thức và chỉnh sửa ô mà hàm tham chiếu tới, sắp xếp dữ liệu cho bảng tham chiếu khi sử dụng các hàm dò tìm…

7. #NULL! Lỗi dữ liệu rỗng.

Lỗi dữ liệu rỗng xuất hiện khi:
- Dùng một mảng không có phân cách.
- Dùng một dãy toán tử không phù hợp.
Để khắc phục lỗi dữ liệu rỗng các bạn cần xem và chỉnh sửa lại lỗi từ các nguyên nhân trên.

8. #NUM! Lỗi kiểu dữ liệu số.

Nguyên nhân:
- Dùng một hàm trả về một số quá lớn hoặc quá nhỏ so với khả năng tính toán của Excel.
- Dùng hàm lặp đi lặp lại dẫn đến hàm không tìm được kết quả trả về.
- Sử dụng một đối số không phù hợp trong công thức được sử dụng đối số là dữ liệu kiểu số.
Các bạn cần nhập đúng đối số trong công thức, giảm bớt hoặc tăng giá trị tính toán sao cho phù hợp với khả năng tính toán của Excel.
Trên đây là một số lỗi thường gặp trong Excel, nếu gặp những lỗi này các bạn có thể đưa ra được biện pháp khắc phục lỗi hiệu quả nhất. Chúc các bạn thành công!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét