Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

Cách thay đổi thời gian tự động lưu trong Word 2013

Theo mặc định, Microsoft Word 2013 tự động lưu tài liệu của bạn sau những khoảng thời gian nhất định. Bạn có thể giảm hoặc tăng độ dài của khoảng thời gian này. Các bước thực hiện rất đơn giản.
Để thay đổi khoảng thời gian tự động lưu của Word 2013, nhấn vào tab (thẻ) File.
học tin học văn phòng
Trên màn hình Word Start, nhấn vào “Options” trong danh sách ở phía bên trái.
học tin học văn phòng
Trong hộp thoại Word Options, nhấn “Save” trong danh sách ở phía bên trái.
học tin học văn phòng
Trong mục “Save documents” của màn hình “Save”, hãy đảm bảo lựa chọn “Save AutoRecover information every” đã được đánh dấu. Thay đổi số phút (minutes) bằng cách nhập vào một số mới hoặc sử dụng các mũi tên lên/xuống để thay đổi giá trị.
học tin học văn phòng
Nhấn “OK” để lưu lại các thay đổi.
học tin học văn phòng
Nếu bạn không muốn Word tự động lưu lại tài liệu đang soạn thảo, hãy bỏ chọn hộp đánh dấu ở cạnh “Save AutoRecover information every”.
Chúc các bạn thành công !
Các bạn có thể tham khảo các khóa học tin học văn phòng tại đây.
học soạn thảo văn bản
học excel cơ bản

0 nhận xét:

Đăng nhận xét