Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

tin học kế toán là gì

Tin học kế toán là gì?

Tin học kế toán là một môn học sử dụng các phần mềm ứng dụng của kế toán trên máy tính ( có sử dụng bảng tính Excel) và ứng dụng các phần mềm kế toán vào thực hành công tác kế toán. Hay nói một cách khác dễ hiểu hơn. Tin học kế toán người ta thường  hay gọi là kế toán máy.
0 nhận xét:

Đăng nhận xét