Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Các hàm trong PHP

Các hàm trong PHP

Hàm(function) là 1 khối lệnh được đặt tên để gọi sử dụng nhiều lần. PHP có khoảng hơn 700 hàm. Chúng ta cũng có thể tự định nghĩa thêm các hàm mới.
Hàm trong php có thể trả vế 1 giá trị 1 giá trị nào đó sau khi tính toán hoặc không.

1. Khai báo Hàm (function):

Hàm có thể có hoặc không có tham số tùy thuộc vào mục đích sử dụng của bạn tương tự như Hàm trong một số ngôn ngữ lập trình khác. Khi kết thúc hàm  return giá trị về nhé.
Ví dụ:

Sử dụng hàm: trong tag body

 2. Các hàm dựng sẵn và các hàm do người dùng tự xây dựng:

Các hàm dựng sẵn trong PHP (PHP Built-in functions) là các hàm đã được các nhà phát triển PHP cài đặt sẵn, và chúng ta chỉ việc đem ra sử dụng. Cần phân biệt các hàm này với các hàm do người dùng tự cài đặt (user functions). Các hàm do người dùng tự xây dựng chỉ có thể được dùng trong chương trình có chứa hàm đó. Khi chuyển qua một ứng dụng khác, nếu chúng ta không viết lại các hàm đó thì chúng ta sẽ không thể sử dụng.
Một điểm mà mình rất thích sử dụng PHP đó là PHP có một thư viện các hàm dựng sẵn vô cùng phong phú, đáp ứng được hầu hết nhu cầu phát triển các ứng dụng web. Đó chính là lý do vì sao mà PHP được ưa chuộng hơn hẳn so với ASP (chỉ có mấy cái đối tượng “quèn”). Các hàm dựng sẵn trong PHP cũng rất đơn giản, dễ dùng, và được chú thích, cũng như hướng dẫn rất chi tiết trong tài liệu PHP Manual.

Tổng kết: Trên ứng dụng thực tế việc dùng Các hàm trong PHP để triệu gọi đóng vai trò khá quan trọng, nó giúp mã nguồn của người sử dụng logic và dễ dàng chỉnh sửa hơn, việc ứng dụng nó trên website như thế nào cũng sẽ tùy biến hơn so với cách viết trực tiếp trên từng file.

Tham khảo
 
khoa hoc lap trinh php 
hoc thiet ke web cho nguoi di lam
dich vu thiet ke web tai Ha Noi
hoc thiet ke web

0 nhận xét:

Đăng nhận xét