Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

Tạo danh sách Time Zones với PHP

Tạo danh sách Time Zones với PHP
Khi chúng ta lập trình web, nhiều khi cũngkhông chú trọng lắm đến vấn đề thời gian của thành phố, của một quốc gia nào đó.Nhưng đôi khi, bạn sẽ cần liệt kê danh sách time zone có sẵn cho phép người dùng lựa chọn time zone tại quốc gia hay thành phố mà họ đang sinh sống. May mắn là PHP hỗ trợ hàm timezone_identifiers_list (PHP 5 >= 5.2.0) cho phép chúng ta tạo danh sách các time zone này một cách dễ dàng như sau :
Đầu tiên     

1.   <? php
2.      / **
3.      múi giờ danh sách với GMT bù đắp
4.      *
5.      mảngreturn
6.      * /
7.      chức năng tz_list () {
. 8      $ zones_array = array ();
. 9      $ timestamp = time ();
10. foreach (timezone_identifiers_list () như là $ key => $ khu vực) {
11. date_default_timezone_set ($ khu vực);
12. $ zones_array [$ key] ['khu vực'] = $ khu vực;
13. $ zones_array [$ key] ['diff_from_GMT'] = 'UTC / GMT. ngày ('P', $ timestamp);
14. }
. 15 trở lại $ zones_array;
16. }
17. ?>
Hàm bên trên sẽ trả về một mảng với tất cả time zone và GMT offset, và để tạo danh sách, các bạn dùng tiếp đoạn code sau :

. 1      <div style = "margin-top: 20px;">
2.      <select style = "font-family: 'Courier New', Courier, monospace; width: 450px;">
3.      <giá trị option = "0"> Vui lòng, chọn múi giờ </ option>
4.      <? php foreach (tz_list () là $ t) {?>
5.      <giá trị option = "<? php print $ ['khu vực'] t?>">
6.      <? php print $ t ['diff_from_GMT']. '-'. ['Khu vực']> $ t?
7.      </ option>
8      <? php}?>
9.      </ select>
10 </ div>


Tin khác:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét