Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Session - Cookie trong PHP

tim hieu ve session - cookie trong php
 Làm việc với Session - Cookie trong PHP
Trong bài này mình xin chia sẻ với các bạn kiến thức tổng quan và ví dụ cụ thể về khái niệm Session - Cookie trong Php. Cùng theo dõi nhé .
 I- Khái niệm về Cookie 
Cookie là 1 đoạn dữ liệu được ghi vào đĩa cứng hoặc bộ nhớ của máy người sử dụng. Nó được trình duyệt gởi ngược lên lại server mỗi khi browser tải 1 trang web từ server.
  Những thông tin được lưu trữ trong cookie hoàn toàn phụ thuộc vào website trên server. Mỗi website có thể lưu trữ những thông tin khác nhau trong cookie, ví dụ thời điểm lần cuối ta ghé thăm website, đánh dấu ta đã login hay chưa, vv…. Cookie được tạo bởi website và gởi tới browser, do vậy 2 website khác nhau (cho dù cùng host trên 1 server) sẽ có 2 cookie khác nhau gởi tới browser. Ngoài ra, mỗi browser quản lý và lưu trữ cookie theo cách riêng của mình, cho nên 2 browser cùng truy cập vào 1 website sẽ nhận được 2 cookie khác nhau.
- Thiết lập cookie trong Php như sau:
Cú pháp : Setcookie (“tên cookie”, “giá trị”)
Tên cookie là tên mà chúng ta đặt cho phiên làm việc.
 Giá trị là thông số của tên cookie.
Ví dụ:

|
<?php setcookie (“username”, “admin”); ?>
Như ví dụ trên ta thấy với tên là username và giá trị là admin.
Chú ý: Kịch bản cookie phải đặt trên mọi giá trị trả về bao gồm thẻ HTML và lệnh echo.

- Cách sử dụng Cookie mà chúng ta vừa thiết lập

Cú pháp: $_COOKIE [“tên cookies”]
ví dụ ta tạo trang cookie.php với nội dung sau :

cach su dung cookie trong php 
 Sau đó tạo cookie_2.php với nội dung sau:- Hủy cookie

Để hủy 1 cookie đã được tạo ta có thể dùng 1 trong 2 cách sau:
  a. Cú pháp: setcookie (“Tên cookie”)
      Gọi hàm setcookie với chỉ duy nhất trên cookie mà thôi.
  b. Dùng thời gian hết hạn cookie là thời điểm trong quá khứ.
      Ví dụ: setcookie (“name”, “Kenny Huy”, time () - 3600);
II. Khái niệm về Session
  Một cách khác quản lý người sử dụng session. Session được hiểu là khoảng thời gian người sử dụng giao tiếp với 1 ứng dụng.
  Một session được bắt đầu khi người sử dụng truy cập vào ứng dụng lần đầu tiên và kết thúc khi người sử dụng thoát khỏi ứng dụng.
  Mỗi session sẽ có được cấp một định danh (ID) khác nhau và nội dung được lưu trong thư mục thiết lập trong file php.ini (tham số session.save_path).
  Trong PHP, session được xem như một điều khiển phía server để lưu trữ và quản lý phiên làm việc.
  Để làm được điều này, khi một người sử dụng truy cập vào một websitew, webserver cung cấp cho người sử dụng một xâu giá trị là SessionID gọi là xâu định danh. 
Ví dụ:  hkikhuihojljjjj888888888880000000 . Giá trị xâu này một giá trị ngẫu nhiên và nó được gửi tới máy người sử dụng thông qua cookie có tên PHPSESSID. Giá trị này tồn tại cho đến khi nào chu kỳ sống của session kết thúc hoặc người sử dụng di chuyển tới website khác.
  Chu kỳ sống của session do webserver qui định. Ta có thể điều chỉnh chu kỳ này khi cấu hình webserver.
  Bên phía server một tập tin có tên tương ứng PHPSESSID cũng được tạo ra. Các biến session sẽ được lưu trong một tập tin văn bản này và ở tại vị trí được qui định trong file php.ini ở dòng session.save_path.
 - Thiết lập 1 session trong php
Để thiết lập 1 session ta sử dụng cú pháp: session_start ()
   Đoạn code này phải được nằm trên các kịch bản HTML hoặc những lệnh echo, printf.
   Để thiết lập 1 giá trị session, ngoài việc cho phép bắt đầu thực thi session. Chúng ta còn phải đăng ký 1 giá trị session. Để tiện cho việc gán giá trị cho session đó.
   Ta có cú pháp sau: session_register (“name”).
- Sử dụng giá trị của Session
Giống với cookie. Để sử dụng giá trị của session ta sử dụng mã lệnh sau:
Cú pháp: $_SESSION [“name”]
Với Name là tên mà chúng ta sử dụng hàm session_register (“name”) để khai báo.
Ví dụ:
Tạo trang session.php với nội dung sau:
Tạo session_2.php :

 - Cách hủy bỏ Session trong php


Mong là qua bài viết này các bạn đã có những khái niệm cơ bản nhất về làm việc với Session và Cookie trong Php. Chúc thành công !

Tham khảo thêm :

 khóa học lập trình thiết kế web
dich vu thiet ke web
dao tao thiet ke web
hoc lap trinh thiet ke web o ha noi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét