Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Hướng dẫn truy xuất dữ liệu từ XML bằng PHP


Hướng dẫn truy xuất dữ liệu từ XML bằng PHP

Việc đầu tiên khi các bạn lập trình sẽ cần phải tính đến kết nối dữ liệu, cách lấy dữ liệu. Vì một trang web nếu chỉ có HTML, CSS trang web đó chỉ tĩnh trừ khi có dữ liệu vào. Bài viết này sẽ hướng dẫn truy xuất dữ liệu từ XML bằng PHP.

Để các bạn dễ hình dung hơn thì mình sẽ đưa ra một ví dụ minh họa cụ thể như sau. 
Trước tiên các bạn tạo cho mình một file test.xml trong thư mục \wamp\www. Với nội dung đoạn mã như sau.
Để truy xuất được file XML này chúng ta sử dụng extension SimpleXML của PHP. Tiếp theo các bạn tạo filetestxml.php trong \wamp\www và sau đó nhập đoạn code dưới đây vào.
Sau khi tạo một kết nối tới file xml và gán vào biến xml, chúng ta có thể truy xuất đến các dữ liệu bằng cách trỏ đến các thẻ dữ liệu thẻ đúng với vị trí chúng xuất hiện trong file xml(VD: $xml->book->title) hoặc dùng vòng lặp để truy xuất tất cả dữ liệu. Cuối cùng các bạn ra trình duyệt để chạy và xem kết quả nhé. Như vậy bài này mình đã hướng dẫn truy xuất dữ liệu từ XML bằng PHP một cách cơ bản nhất. Chúc các bạn thành công !

0 nhận xét:

Đăng nhận xét