Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

Lấy ảnh thumbnail từ Youtube hoặc Vimeo video với PHP


Lấy ảnh thumbnail từ Youtube hoặc Vimeo video với PHP
Lấy ảnh thumbnail từ Youtube hoặc Vimeo video với PHP


Nếu trang web của các bạn có rất nhiều video được lưu trữ tại Youtube hoặc Vimeo thì hẳn là việc lấy thumbnail từ những website này không hề dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, không phải là không có cách để lấy những thumbnail này, chỉ cần các bạn sử dụng đoạn code PHP mà mình giới thiệu bên dưới là okie.


1.      chức năng video_image ($ url) {
. 2      $ image_url = parse_url ($ url);
3.      if ($ image_url ['host'] == 'www.youtube.com' ||
4.      $ image_url ['host'] == 'youtube.com') {
. 5      $ array = explode ("&", $ image_url ['truy vấn']);
. 6      trở về "http://img.youtube.com/vi/".substr($array[0], 2)." / 0.jpg ";
7.      } else if ($ image_url ['host'] == 'www.youtu.be' ||
a.      $ image_url ['host'] == 'youtu.be') {
. 8      $ array = explode ("/", $ image_url ['con đường con']);
. 9      trở về "http://img.youtube.com/vi/".$array[1]."/0.jpg";
10. } else if ($ image_url ['host'] == 'www.vimeo.com' ||
11. $ image_url ['host'] == 'vimeo.com') {
12. $ hash = unserialize (đào tạo Quản lý ("http://vimeo.com/api/v2/video/".
. 13 substr ($ image_url ['con path'], 1) "php.")).
. 14 again $ hash [0] ["thumbnail_medium"];
15. }
16. }
Và bây giờ mỗi khi cần lấy ảnh thumbnail từ video nào, thì chỉ cần đặt đường dẫn của video đó vào khai báo như sau :

<Img src = "<Php vang video_image ('youtube URL');?>" />

Rất đơn giản và dễ thực hiện phải không nào, chúc các bạn có thêm những kinh nghiệm trong việc lập trình PHP.

Tin khác:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét