Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Gzip CSS files với PHP

Gzip CSS files với PHP

Khi bạn lập trình HTML,CSS cho một trang web, đòi hỏi bạn phải sử dụng các thẻ rất nhiều và lưu trữ thì dung lượng khá nhiều.Nhằm tiết kiệm thời gian tải trang cũng như giảm băng thông cho web, thường thì các web master thường sử dụng giải pháp là giảm dung lượng file css với kỹ thuật Gzip.

Nếu các bạn cũng muốn áp dụng kỹ thuật này cho website của mình, thì chỉ việc copy đoạn code sau vào bên trên trang web.


 1. ob_start('ob_gzhandler');
 2. }
 3. header ("content-type: text/css; charset: UTF-8");
 4. header ("cache-control: must-revalidate");
 5. $offset = 60 * 60;
 6. $expire = "expires: " . gmdate ("D, d M Y H:i:s", time() + $offset) . " GMT";
 7. header ($expire);
 8. ob_start("compress");
 9. function compress($buffer) {
 10. // remove comments
 11. $buffer = preg_replace('!/\*[^*]*\*+([^/][^*]*\*+)*/!', '', $buffer);
 12. return $buffer;
 13. }
 14. // list CSS files or JS to be included in the Gzip
 15. include('global.css');
 16. include('style.css');
 17. if(extension_loaded('zlib')){
 18. ob_end_flush();
 19. }
Nhớ thay đổi đường link đến file css cho phù hợp với website của các bạn, và đặc biệt hơn là mod_deflate phải được bật ở hosting mà các bạn đang dùng. Các bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp host mà website mà các bạn đang dùng để nhờ họ giúp đỡ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét