Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Ứng dụng quản lý thành viên bằng PHP và Mysql

Ứng dụng quản lý thành viên bằng PHP và Mysql

Ứng dụng quản lý thành viên bằng PHP và Mysql
Khi bạn lập trình web, để thiết lập một trang Admin thì đòi hỏi trang web cần có nhân viên.Để xây dựng một ứng dụng quản lý thành viên thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ xây dựng một giao diện để quản lý bằng mã HMTL và CSS. Ở đây mình sẽ tạo một file có tên là list_user.php có giao diện như sau.

Ứng dụng quản lý thành viên bằng PHP và Mysql

Để có được giao diện trên thì các bạn sẽ viết một đoạn mã HTML như phía dưới nhé.
Mình sẽ viết thêm chút CSS cho nó nhìn đẹp chút.
Trên đây là mình mới hướng dẫn các bạn tạo phần giao diện hiển thì các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng PHP và Mysql để tương tác với CSDL. Đầu tiên chúng ta sẽ kết nối vào CSDL và sử dụng vòng lặp để lặp các user.
Đoạn code trên có nghĩa là khi chúng ta kết nối thành công vào CSDL thì chúng ta sẽ tiến hành select vào bảng user để lấy được một mảng danh sách thành viên. Sau khi lấy được mảng danh sách rồi thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra mảng đó nếu mảng đó khác rỗng thì chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp while để lặp danh sách thành viên ra bên ngoài. Còn nếu mảng đó rỗng thì sẽ xuất ra câu thông báo cho người dùng biết.
Như vậy là mình đã hướng dẫn các bước để xây dựng một ứng dụng quản lý thành viên. Dưới đây là code hoàn chính của dựng dụng.
Ở bài này mình chủ yếu tập trung ở phần show list thành viên ra ngoài còn ở bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng hai chức năng cơ bản là sửa và xóa.Nếu như bạn cảm thấy bản thân bạn chưa học được tốt về PHP thì các bạn hãy chọn lựa chọn bản thân một khóa học lập trình web.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét