Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

Sử dụng PHP và Mysql trong thiết kế website

Sử dụng PHP và Mysql trong thiết kế website

Trong thiết kế web có rất nhiều các ngôn ngữ đơn giản kết hợp với nhau tạo nên một số hiệu ứng và công dụng rất đặc biệt. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách sử dụng mysql kết hợp với PHP để xuất ra dữ liệu như thế nào.
Sử dụng PHP Mysql trong thiết kế website
Học thiết kế web

Để làm việc với mysql và PHP chúng ta cần nắm 6 hàm cơ bản:
1- Kết nối cơ sở dữ liệu:
Cú pháp:

mysql_connect("hostname","user","pass")

2- Lựa chọn cơ sở dữ liệu:
Cú pháp:
mysql_select_db("tên_CSDL")

Ví dụ:

$conn=mysql_connect("localhost","root","root") or die(" khong the ket noi");
mysql_select_db("demo");
3- Thực thi câu lệnh truy vấn:
Cú pháp:
mysql_query("Câu truy vấn ở đây");

4- Đếm số dòng dữ liệu trong bảng:
Cú pháp:
mysql_num_rows();

5- Lấy dữ liệu từ bảng đưa vào mảng:
Cú pháp:
mysql_fetch_array();

6- Đóng kết nối cơ sở dữ liệu:
Cú pháp:
mysql_close();
Ví dụ áp dụng:


Tạo cơ sở dữ liệu dựa trên từng đoạn code sau:
mysql -hlocalhost -uroot -proot
mysql>create database demo_mysql;
mysql> use demo_mysql;
mysql>create table user(id INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, username VARCHAR(50) NOT NULL, password CHAR(50) NOT NULL, PRIMARY KEY(id));

Tạo trang test.php. Đầu tiên chúng ta sẽ kết nối cơ sở dữ liệu.


<?
$conn=mysql_connect("localhost", "root", "root") or die("can't connect database");
mysql_select_db("demo_mysql",$conn);
?>

Tiếp đến viết câu truy vấn lấy ra tất cả user từ database.

<?
$sql="select * from user";
$query=mysql_query($sql);
?>Kiểm tra xem trong bảng dữ liệu đã tồn tại user nào chưa ?. Nếu chưa thì xuất ra thông báo lỗi, ngược lại thì đưa chúng vào mảng và lặp cho đến hết bảng dữ liệu.<?
if(mysql_num_rows($query) == 0)
{
echo "Chua co du lieu";
}
else
{
while($row=mysql_fetch_array($query))
{
echo $row[username] ." - ".$row[password]."<br />";
}
}
?>

Và cuối cùng chúng ta đóng kết nối và kết thúc thao tác xử lý.


<?
mysql_close($conn);
?>

Và cuối cùng là file hoàn chỉnh của ứng dụng trên:

<?
$conn=mysql_connect("localhost", "root", "root") or die("can't connect database");
mysql_select_db("demo_mysql",$conn);
$sql="select * from user";
$query=mysql_query($sql);
if(mysql_num_rows($query) == 0)
{
echo "Chua co du lieu";
}
else
{
while($row=mysql_fetch_array($query))
{
echo $row[username] ." - ".$row[password]."<br />";
}
}
mysql_close($conn);
?>
Tổng kết:

Ở bài này chúng ta đã làm việc với sql và các kỹ thuật kết nối với database của PHP. Các hàm PHP hỗ trợ mysql hiện nay có rất nhiều. Tuy nhiên về tính năng cũng như phương thức sử dụng thì chúng cũng giống nhau. Do vậy các bạn không nên lo lắng khi làm việc với những hàm mà chúng ta đang nghiên cứu.
Ngoài ra nếu các bạn muốn nâng cao kiến thức cho bản thân thì bạn hãy tham gia một khóa đào tạo thiết kế web mà theo học.
Chúc các bạn thành công.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét