Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Những thủ thuật quan trọng trong php có thể bạn chưa biết ?

Hầu hết các NewBie mới bắt đầu học php sẽ chủ yếu tìm hiểu các kiến thức cơ bản để bắt tay vào viết ứng dụng ngay. Bài viết này xin tổng hợp cho các bạn những cái nhìn bao quát nhất trong lập trình php.

1- Khi echo thay thế print:
Chắc hẳn các bạn lập trình đều biết đến ngôn ngữ C và thường hay sử dụng Print để in ra giá trị. Nhưng trong php thì echo đã được sử dụng thay thế cho print .
Echo luôn luôn hoạt động nhanh hơn print, vì echo không có return gì cả, trong khi print thì luôn return true hay false ( 0 | 1)

2- Nháy đơn luôn nhanh hơn nháy kép:

Xét ví dụ sau:
Vì nháy kép luôn kiểm tra nội dung bên trong có cái nào là biến hay không. Trong khi nháy đơn thì không kiểm tra, vì nội dung bên trong nháy đơn chắc chắn là chuỗi.
3- Vòng lặp for trong PHP
Mỗi khi thực hiện vòng lặp for() để duyệt một phần tử mảng. Ta thường sử dụng hàm count để đếm số lượng của các phần tử trong mảng. Điều này sẽ làm cho ứng dụng của chúng ta trở nên chậm chạp. Vì lý do mỗi lần thực hiện việc kiểm tra điều kiền thì ta lại phải gọi lại hàm count để đếm số phần tử trong mảng.
Cụ thể:
Cải tiến:
4- Đừng back folder khi gọi lại file:
Thói quen back folder của một số lập trình viên cần phải xem xét lại vì. Khi back folder. Hệ thống phải cần thời gian tìm kiếm và định hình đường dẫn. Điều đó sẽ làm cho ứng dụng tốn tài nguyên trong việc thực hiện thao tác này.
Cụ thể:

Cải tiến:


BASE là 1 hằng được định nghĩa từ đầu để chỉ ra đường dẫn vật lý tới thư mục của ứng dụng.

5- Nối chuỗi bằng dấu “,” sẽ nhanh hơn dấu “.”
Thói quen khi lập trình PHP thường là nối chuỗi và biến bằng dấu “.”. Nhưng thực tế là khi nối chuỗi bằng dấu “,” thì tốc độ xử lý của ứng dụng sẽ được cải tiến và nhanh hơn rất nhiều. Tác giả của bài viết này cũng đã thực hiện ứng dụng để chứng minh điều đó.
http://www.electrictoolbox.com/php-echo-commas-vs-concatenation/

6- Luôn dùng dấu nháy để truy cập khóa của 1 mảng:

Thực tế là các lập trình viên hay bỏ qua điều này vì sự rườm rà của cách viết. Nhưng nếu không có nó thì ứng dụng sẽ lại chậm đi một chút. Vì khi đó nó sẽ xem khóa đó là 1 hằng, và tìm xem có hằng nào định nghĩa hay ko? như vậy sẽ làm code chạy chậm đi do phải mất thời gian xử lý tác vụ biên dịch hằng.
Ví dụ:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét