Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

Ứng dụng miễn phí captcha PHP

Ứng dụng miễn phí mã xác PHP
Chắc hẳn các bạn không tìm hiểu nhiều về mã Captcha ở trong trang web, trên diễn đàn đăng ký, đến google. Captcha là biện pháp hiệu quả giúp chúng tình trạng auto submit hiện nay. Nếu viết dạng code với PHP, free php captcha class này sẽ có nhiều tùy biến thích hợp cho website của bạn. Vì thế,bạn cần biết đến PHP, đến thiết kế  về mã captcha.
Class này hỗ trợ tạo captcha image từ đơn giản nhất đến việc hỗ trợ âm thanh, flash, tùy chỉnh ttf font, màu sắc, kích thước. Đáp ứng hầu hết các yêu cầu về captcha hiện nay và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.
Ứng dụng miễn phí mã xác PHP

1. Sử dụng php mã xác nhận đơn giản:
Tạo tập tin image1.php with the contents sau: Chú ý đường dẫn to securimage.php and HOBOSTD.OTF, if not on the font chữ you can use bất cứ phông chữ * .ttf nào mình thích. Then mở trình duyệt truy cập to image1.php
require_once 'securimage.php'; $ Img = new securimage (); $ Img-> image_width = 260; // Chiều rộng hình $ img-> image_height = 80; // Chiều cao hình $ img-> ttf_file = 'HOBOSTD.OTF'; // Chữ ký tự $ img-> nhiễu loạn = 0,75; // Độ biến dạng $ img-> image_bg_color = new Securimage_Color (0 × 0, 0 × 0, 0 × 0); // Màu nền $ img-> text_color = Securimage_Color mới (0xff, 0xff, 0xff); // Màu chử $ img-> use_transparent_text = false; $ Img-> num_lines = 7; // Số dòng gạch $ img-> line_color = new Securimage_Color (0xff, 0xaff, 0xff); // Màu dòng of $ img-> show ();
2: Sử dụng hình ảnh php mã xác nhận as hình nền: Tạo tập tin image2.php with the contents sau. Chú ý to phương thức hiển thị at line cuối cùng. Then truy cập vào image2.php qua trình duyệt.
require_once 'securimage.php'; $ Img = new securimage (); $ Img-> image_width = 260; $ Img-> image_height = 80; $ Img-> ttf_file = 'AHGBold.ttf'; $ Img-> nhiễu loạn = 0,85; $ Img-> image_bg_color = new Securimage_Color (0 × 0, 0 × 0, 0 × 0); $ Img-> text_color = new Securimage_Color (0xff, 0xff, 0xff); $ Img-> text_transparency_percentage = 10; $ Img-> use_transparent_text = true; $ Img-> text_angle_minimum = -10; $ Img-> text_angle_maximum = 10; $ Img-> num_lines = 0; $ Img-> line_color = new Securimage_Color (0xff, 0xaff, 0xff); $ Img-> show ('nền / ex2bg.png'); // Path to background làm nền.
Tin khác:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét