Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

Kết nối cơ sở dữ liệu trong php

huong dan ket noi csdl trong php
Hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu trong php
Bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách kết nối dữ liệu vào web đơn giản nhất
Bước 1. Tạo một cơ sở dữ liệu mysql:
Bạn mở trình duyệt và gõ địa chỉ sau: http://localhost/phpmyadmin

Gõ vào hộp Create new database tên database ở đây là demo và nhấn Create.
kết nối cơ sở dữ liệu mysql
 Number of fields là 5. Sau đó nhấn Go: Tạo các fields sau:
name varchar 50, location varchar 200, email varchar 100, url varchar 100, comments text.

Bước 2. Kết nối cơ sở dữ liệu bằng PHP:

Bởi vì PHP và MySQL hiện tại trên máy của bạn vẫn còn là hai thế giới tách biệt nhau. Do đó, muốn dùng PHP để làm việc được với CSDL bạn cần phải tạo ra sợi dây liên kết giữa hai chiến hữu này.
 <?
 mysql_connect("localhost", "root","") or
 die ("Could not connect to database");
 mysql_select_db("demo") or
 die ("Could not select database");
?>
Dòng đầu tiên thực hiện việc kết nối với Database Server đang nằm trên máy localhost, có username là root, password là rỗng.
Nếu kết nối thành công, nó sẽ thực hiện bước kế tiếp là kết nối với database nằm trong đó là guestbook bằng lệnh mysql_select_db().
Các bạn nên lưu ý là các lệnh trên bạn sử dụng thường xuyên cho mọi kết nối CSDL của bạn, do đó tôi khuyên bạn nên lưu nó vào một tập tin dbconnect.php sau này cần thì chỉ việc dùng lệnh include(dbconnect.php);

Bước 3. Viết trang submit dữ liệu:

<h2>Sign my demo !!!</h2>
<form method=post action="create_entry.php">
<b>Name:</b>
<input type=text size=40 name=name>
<br>
<b>Location:</b>
<input type=text size=40 name=location>
<br>
<b>Email:</b>
<input type=text size=40 name=email>
<br>
<b>Home Page </b>
<input type=text size=40 name=url>
<br>
<b>Comments:</b>
<textarea name=comments cols=40 rows=4 wrap=virtual></textarea>
<br>
<input type=submit name=submit value=”Sign!”>
<input type=reset name=reset value=”Start Over”>
</form>
Tạo một trang create_entry.php ở thư mục gốc có nội dung như sau như sau:
<?php
include(“dbconnect.php”); // ket noi co so du lieu
$name = $_POST["name"];
$location = $_POST["location"];
$email = $_POST["email"];
$url = $_POST["url"];
$comments = $_POST["comments"];
if ($submit == “Sign!”)
{
 $query = “insert into guestbook  (name,location,email,url,comments)
 values ('$name', '$location', '$email', '$url', '$comments')”;
 mysql_query($query) ordie (mysql_error());
?>

 <h2><a href=”view.php”>View My demo!!!</a></h2>
<?php
}
else
{
     include(“sign.php”);
}
?>

Vào trình duyệt http://localhost/sign.php, nhập thông tin và nhấn submit.

Chúc các bạn thành công với hướng dẫn kết nối tới cơ sở dữ liệu php&mysql !

Tham khảo : 0 nhận xét:

Đăng nhận xét