Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Ứng dụng tìm kiếm thành viên bằng PHP và Mysql

Ứng dụng tìm kiếm thành viên bằng PHP và Mysql
Chắc chắn khi các bạn vào một website hay quản trị của website sẽ thấy một cái khung cho người dùng nhập từ khóa và nhấn tìm kiếm. Tùy vào mục đích tìm kiếm mà lập trình viên người ta sẽ tạo ra một form để cho người dùng thao tác. Ở bài viết này mình sẽ viết ứng dụng một tìm kiếm đơn giản đó là nhập tên thành viên và tìm ra thông tin thành viên đó với 2 phương pháp tìm kiếm tương đối và tìm kiếm tuyệt đối. Mình sẽ sử dụng lại CSDL của bài ứng dụng thành viên luôn cho đỡ công tạo lại.

1. TÌM KIẾM TƯƠNG ĐỐI
Ở đây mình sẽ tách ra 2 file để các bạn sẽ hình dung nhé. Một file sẽ chứa mã HTML tạo form để người dùng thao tác (timkiem.html) và một file xử lý tìm kiếm (xulytimkiem.php).
Chúng ta sẽ tạo một form đơn gian để người dùng nhập tên thành viên cần tìm và nhấn tìm kiếm như sau:
Ứng dụng tìm kiếm thành viên bằng PHP và Mysql

Viết thêm chút CSS cho nó đẹp nhé.
Sau khi người dùng nhập tên thành viên cần tìm thì chúng ta sẽ lấy dữ liệu ở form và chuyển qua trangxulytimkiem.php để kiếm tra xem người dùng đã nhập từ khóa hay chưa nếu chưa nhập xuất ra thông báo còn nếu nhập rồi thì dúng biến $_POST[] để lấy dữ liệu từ form nhé.
Sau khi đã lấy được dữ liệu chúng ta sẽ tiến hành kết nối CSDL và viết câu truy vấn tìm kiếm tương đổi để tìm ra thành viên đó. Tìm kiếm tương đối là chúng ta sẽ tìm ra thành viên có user gần đúng với từ khóa cần tìm.
Như vậy code đầy đủ xứ lý tìm kiếm thành viên dưới đây:
2. TÌM KIẾM TUYỆT ĐỔI
Tìm kiếm tuyệt đối khác với tìm kiếm tương đối ở chỗ phải chính xác mới thức hiện truy vấn. Để thực hiện tìm kiếm tuyệt đối thì chúng ta chỉ cần sửa lại câu truy vấn chút là xong.
Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn hai phương pháp tìm kiếm cơ bản nhất. Nếu các bạn muốn tìm kiếm nâng cao hơn thì có thể tùy ý phát triển thêm nhé. Chúc các bạn thành công!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét