Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

CÁCH DÙNG HÀM LARGE TRONG EXCEL

Các bạn có biết hàm Large trong Excel dùng để làm gì không? Hàm Large tong excel được sử dụng khá phổ biến nó giúp bạn chỉ ra giá trị lớn nhất thứ k trong mảng dữ liệu cho trước, tìm được giá trị mong muốn từ thứ hạng của giá trị đó trong mảng dữ liệu.
CÁCH SỬ DỤNG HÀM LARGE TRONG EXCEL
Cú pháp hàm Large: LARGE( array,k)
Trong đó:
- Array: Mảng dữ liệu mà bạn muốn tìm giá trị lớn nhất thứ k trong đó
- K: Thứ hạng của giá trị mà bạn muốn tìm trong mảng dữ liệu.
Các đối số trong hàm LARGE đều bắt buộc phải có.
Ví dụ minh họa: Cho bảng điểm của một số học sinh, hãy cho biết điểm số cao nhất và cao thứ hai?

hoc tin hoc van phong
Điểm số cao nhất sẽ được tính là C10=LARGE(D4:D8;1)
hoc tin hoc van phong
Điểm số cao thứ hai được tính C11=LARGE(D4:D8;2)
hoc tin hoc van phong
Tương tự các bạn làm với vị trí điểm cao thứ 3, 4, 5,... thứ k. Đơn giản nhưng rất cần thiết trong excel đó các bạn ạ.
Để hiểu rõ hơn về Excel các bạn có thể tham khảo thêm các hàm cơ bản trong Excel nhé.
Hoặc có thể tham gia các khóa học tại công ty chúng tôi để hiểu cụ thể và chi tiết hơn. Các bạn có thể tham khảo các khóa học :0 nhận xét:

Đăng nhận xét