Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

Dùng hàm COUNTBLANK đếm số ô trống (rỗng) trong excel

Dùng hàm COUNTBLANK đếm số ô trống (rỗng) trong excel
Cú pháp hàm COUNTBLANK:
=COUNTBLANK(range)
Trong đó:
Range: một dãy các ô sẽ được đếm. Ví dụ: A3:D6
Chú ý:
Đối với những ô có chứa công thức, mà công thức trả về một chuỗi trống (rỗng) sẽ được đếm như các ô rỗng bình thường.
Ví dụ  về hàm COUNTBLANK như sau: .
Giả sử đếm số ô trống (rỗng) trong vùng từ B2:C9.
Tổng số ô trống là 11 ô. Trong ô C2 có công thức: =IF(B2>1890,””,1). Nhưng công thức này trả về giá trị trống (rỗng), do đó ô C2 vẫn được tính là một ô trống (rỗng).
tin hoc van phong co ban va nang cao
Kết quả của ô chứa công thức trả về giá trị rỗng (trống).
tin hoc van phong co ban va nang cao

Nguồn: từ internet
Chúc các bạn thành công!
Các bạn tham khảo khóa học tại công ty việt Tâm Đức

0 nhận xét:

Đăng nhận xét