Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

HÀM THAM CHIẾU TƯƠNG ĐỐI TRONG EXCEL

Khi tham chiếu các hàm trong Excel bạn thường sử dụng hai kiểu tham chiếu đó là tham chiếu tương đối và tham chiếu tuyệt đối. Hai kiểu tham chiếu này được sử dụng rất nhiều khi sử hàm trong excel, nhất là hàm VLOOKUP và HLOOKUP để tìm giá trị trong excel.


Tham chiếu tương đối
Tham chiếu tương đối là giá trị tham chiếu sẽ thay đổi theo dòng hay cột, tức là khi ta thay đổi vị trí theo cột hay dòng thì giá trị tham chiếu cũng sẽ thay đổi theo.
Ví dụ:
- Tại ô D6 ta bấm =A6 và nhấn Enter. ( A6 là ô chứa giá trị bạn muốn tham chiếu)
- Lúc đó giá trị trong ô A6 sẽ được hiển thị ra ô D6, bạn nhấn chuột kéo xuống thì giá trị sẽ lần lượt thay đổi theo các giá trị của ô phía dưới

Chúc các bạn thành công
Các bạn có thể tham khảo các khóa học khác tại công ty.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét