Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

HÀM MAXA TRONG EXCEL

Các bạn có biết trong excel hàm nào dùng để tính giá trị lớn nhất không ? Hôm nay, daytinhocvanphong.com lại tiếp tục chia sẻ với các bạn hàm MAXA trong excel.
Hàm MAXA trong excel giúp bạn tìm ra giá trị lớn nhất trong một dãy các ô, các phần tử cho trước, kể cả các giá trị logic và dạng biểu thị số bằng văn bản. Bạn có thể sử dụng hàm này để tìm giá trị lớn nhất, điểm cao nhất trong lớp
HÀM MAXA TRONG EXCEL
Cú pháp hàm MAXA trong excel: MAXA(Value1, [value2], [value3],…)
Trong đó:
Value1 là đối số bắt buộc.
Value2, Value3,… là các tùy chọn.
Các đối số Value1, Value2,… có thể là chữ số, tên, dãy các ô (C1:C5), giá trị tham chiếu (=C5), các giá trị logic: TRUE (có giá trị bằng 1) hoặc FALSE (có giá trị bằng 0), hay các số viết dạng chữ (one, two, three…) thì hàm này tính giá trị của ô đó là 1.
Để hiểu rõ hơn các bạn cùng xem ví dụ nhé:
Cho bảng điểm của 1 số học sinh hãy tìm giá trị lớn nhất trong cột điểm
 trung tam tin hoc van phong
Để tìm điểm lớn nhất chúng ta dùng công thức
=MAXA(D4:D8) hoặc =MAXA(D4;D5;D6;D7;D8) sẽ được kết quả
 hoc tin hoc van phong
Chúc các bạn thành công !
Tham khảo khóa học tin học văn phòng tại Việt Tâm Đức

0 nhận xét:

Đăng nhận xét