Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

THỦ THUẬT CHÈN VÀ XÓA CÁC Ô, DÒNG, CỘT TRONG EXCEL

Thủ thuật chèn và xóa các ô, dòng, cột trong excel
hoc excel ke toan

Bạn muốn thêm một ô ,dòng hay cột tùy ý thì các bạn chỉ cần kích chuột vào chỗ cần thêm và làm như sau:

Chèn ô trống
Bước 1: Chọn các ô mà chúng ta muốn chèn các ô trống vào đó (muốn chọn các ô không liên tục thì giữ Ctrl trong khi chọn các ô)
Bước 2: Chọn thẻ Home/chọn nhóm Cells\Insert|Insert Cells.
Bước 3: chọn lựa chọn phù hợp mà bạn muốn thêm vào


Chèn dòng trong excel
Bước 1: Chọn một hoặc nhiều dòng liên tục hoặc cách khoảng mà chúng ta muốn chèn số dòng tương ứng phía trên các dòng này.
Bước 2: Chọn Home\chọn nhóm Cells\Insert\Insert Sheet Rows.

Chèn cột trong excel
Bước 1: Chọn một hoặc nhiều cột liên tục hoặc cách khoảng mà bạn muốn chèn số cột tương ứng phía bên trái các cột này.
Bước 2: Chọn Home\chọn nhóm Cell\Insert\Insert Sheet Columns.

Xóa các ô, dòng và cột
Bước 1: Chọn các ô, các dòng hoặc các cột cần xóa.
Bước 2: Chọn Home\Cells\Delete\chọn kiểu xóa phù hợp.
Các bước thật là đơn giản mà ai cũng có thể làm được.
Chúc các bạn thành công !

0 nhận xét:

Đăng nhận xét