Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

HÀM DEVSQ TRONG EXCEL

Hàm DEVSQ trong excel giúp trả về tổng bình phương độ lệch giữa các điểm dữ liệu so với số trung bình cộng của chúng. Cú pháp và cách sử dụng hàm này rất đơn giản.

tin học văn phòng

HƯỚNG DẪN DÙNG HÀM DEVSQ TRONG EXCEL

Cú pháp: = DEVSQ(Number1, Number2,…)
Trong đó:
- Number1 là bắt buộc
 - Number2,… là tùy chọn
Hàm DEVSQ có thể có từ 1 đến 255 đối số là số, tên, mảng hoặc tham chiếu tới ô chứa số.
Hàm DEVSQ sẽ bỏ qua các đối số là mảng hay tham chiếu chứa các giá trị text, logic, ô trống trừ giá trị zero (0).
Ví dụ minh họa: Cho bảng điểm của một số học sinh, hãy tính tổng bình phương độ lệch về điểm số của các học sinh với điểm trung bình cộng của cả nhóm.
tin học văn phòng
Để tính toán ta sử dụng công thức cho ô C11: =DEVSQ(D5:D9)
Hoặc bạn có thể viết theo cách khác nếu số lượng điểm của sinh viên ít: C11: =DEVSQ(D5,D6,D7,D8,D9)
Ta thu được kết quả :
tin học văn phòng
Như vậy bài viết trên chúng tôi đã chia sẻ cho các bạn cú pháp và sử dụng hàm DEVSQ thông qua ví dụ minh họa để tính tổng bình phương độ lệch, sai số so với số trung bình cộng của cả dãy số. Từ đó các bạn có thể vận dụng hàm này trong tính toán và thống kê.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét