Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

CÁCH DÙNG HÀM YEAR TRONG EXCEL ĐỂ TRẢ VỀ NĂM TƯƠNG ỨNG CỦA NGÀY

CÁCH DÙNG HÀM YEAR TRONG EXCEL ĐỂ TRẢ VỀ NĂM TƯƠNG ỨNG CỦA NGÀY
Dùng hàm YEAR trong excel để trả về năm tương ứng với ngày được truyền vào. Năm được trả về nằm trong khoảng từ 1900 đến 9999.
Cú pháp hàm YEAR
=YEAR(serial_number)
Trong đó:
serial_number: là ngày của năm mà bạn muốn tìm. Ngày được nhập vào hoặc dùng hàm DATE() hoặc là kết quả trả về từ những định dạng hoặc hàm khác. Ví dụ, sử dụng DATE(2014,5,12) cho ngày 12 tháng 5 năm 2014.
Ghi chú:
MS Excel lưu ngày ở dạng một dãy các con số tuần tự vì vậy các số này được sử dụng trong việc tính toán. Mặc định, ngày 1 tháng 1 năm 1900 được lưu là số 1 và ngày 13 tháng 5 năm 2014 là 41772 bởi vì nó cách 8898 ngày sau ngày 1/1/1990
Ví dụ minh họa: ở bài viết này daytinhocvanphong.com sử dụng MS Excel 2007 để minh họa hàm YEAR()
Chúc các bạn thành công !
Các bạn có thể tham khảo : 


0 nhận xét:

Đăng nhận xét