Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

HƯỚNG DẪN CÁCH SẮP XẾP DỮ LIỆU TRÊN BẢNG TÍNH EXCEL


HƯỚNG DẪN CÁCH SẮP XẾP DỮ LIỆU TRÊN BẢNG TÍNH EXCEL

Đối Với Excel 2007
Bước 1 : Bạn chọn vùng dữ liệu muốn sắp xếp rồi bạn vào tab HOME >Sort & Filter rồi bạn chọn kiểu sắp xếp như ý muốn.
Nếu bạn chọn bắt đầu từ ô dữ liệu có dạng số thì sau khi click vào mục Sort & Filter sẽ có bảng hiện ra cho phép bạn chọn Sort Smallest to Largest hay Sort Largest to Smallest. Khi bạn chọn Sort Smallest to Largest:

 hoc tin hoc van phong

Thì bảng dữ liệu sẽ được sắp xếp dựa theo ô có định dạng số như hình:

 hoc tin hoc van phong

Còn nếu bạn chọn bắt đầu từ ô dữ liệu dạng chữ thì sau khi click vào mục Sort & Filter sẽ có bảng hiện ra cho phép bạn chọn Sort A to Z hay Sort Z to A. Khi bạn chọn Sort A to Z:
 hoc tin hoc van phong

Thì bảng dữ liệu sẽ được sắp xếp dựa theo ô có định dạng chữ như hình:

 dao tao tin hoc van phong
Bước 2 : Bạn có thể chọn sắp xếp tùy chỉnh bằng cách vào HOME >Sort & Filter >Custom Sort:
 dao tao tin hoc van phong
Tại bảng hiện ra bạn chọn cột mà bạn muốn sắp xếp theo nó tại mục Sort by rồi chọn sắp xếp dựa trên cái gì ở mục Sort On, cuối cùng bạn chọn cách sắp xếp theo kiểu tăng dần hay giảm dần hay kiểu khác. Sau đó chọn OK

 dao tao tin hoc van phong

Ở đây mình chọn sắp xếp cột D dựa theo giá trị cột và sắp xếp theo từ nhỏ đến lớn giá trị của các ô trong cột và các cột khác sẽ bị sắp xếp một cách bắt buộc theo sự sắp xếp của cột D này:
 trung tam tin hoc van phong

Có rất nhiều các bài viết về tin học văn phòng bạn có thể tham khảo  tại : daytinhocvanphong.com
Chúc các bạn thành công !
0 nhận xét:

Đăng nhận xét