Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

HÀM LEFT TRONG EXCEL

Hàm LEFT là một hàm cơ bản trong excel dùng để xử lý chuỗi hay ký tự. Bài này  daytinhocvanphong.com  xin hướng dẫn chi tiết về hàm LEFT với thủ thuật excel . 
Mô tả hàm LEFT : Lấy bên trái một chuỗi, một hoặc nhiều ký tự dựa vào số ký tự ta cần lấy.

Cú pháp của hàm LEFT =LEFT(text,num_chars)
Chú thích :
text: là chuỗi cần trích ký tự hay chính là cái ô mà bạn muốn lấy ký tự ở đó.
num_chars: là số ký tự mà bạn cần lấy ra.
Chú ý :
num_chars: có thể không viết khi ký tự lấy ra là 1 ký tự.
num_chars: lúc nào cũng phải lớn hơn hoặc bằng 0.
Hàm LEFT sẽ trả về toàn bộ văn bản nếu num_char lớn hơn độ dài văn bản.

Ví dụ về hàm LEFT
Ví dụ 1:
=LEFT(“daytinhocvanphong.com”;3)=day
Giải thích:
text: daytinhocvanphong.com
num_chars: 3  tức là lấy ra 3 ký tự của text = day tin hoc van phong.com
Ví dụ 2: Dựa vào cột mã  điền tên vào cột mã số biết rằng ký tự đầu tiên của cột  mã chính là mã số.
Ta có bảng dữ liệu như hình vẽ
 hoc excel nang cao

Để giải bài toán trên ta sẽ sử dụng Hàm left như sau :
Ví dụ như mã MK39H thì sẽ có mã số là =LEFT(B6;1)
Còn rất nhiều các bài viết liên quan tới excel các bạn có thể tham khảo tại daytinhoc.com hoặc hoctin.viettamduc.com
Chúc các bạn thành công !0 nhận xét:

Đăng nhận xét