Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

HÀM OFFSET ĐƯỢC DÙNG NHƯ THẾ NÀO TRONG EXCEL?

Hàm OFFSET trong excel
Học excel nên bắt đầu từ đâu? Đó là câu hỏi mà rất nhiều người đã từng đặt ra. Vậy mình xin trả lời muốn học giỏi excel thì trước hết các bạn phải học được cấu trúc , công dụng của các hàm cơ bản trong excel thì người học excel mới học tốt được. Hôm nay, mình xin chia sẻ với các bạn bài viết về hàm OFFSET trong excel được dùng như thế nào ?

Mô tả hàm OFFSET
Hàm OFFSET trong excel trả về tham chiếu đến một vùng nào đó được tính bằng một ô hoặc một dãy ô bắt đầu và khoảng cách với số dòng, cột được chỉ định. Có thể chỉ định số dòng, cột của một vùng tham chiếu trả về. 

Công thức hàm OFFSET
=OFFSET(reference, rows, cols, hight, width) 
Giải thích
reference: là vùng tham chiếu mà chúng ta muốn làm điểm xuất phát để tạo vùng tham chiếu mới. reference phải chỉ đến một ô hoặc một dãy ô liên tục, nếu không hàm sẽ trả về lỗi #VALUE!.
#VALUE: Công thức tính toán có chứa kiểu dữ liệu không đúng.
rows: là số dòng tính từ vùng xuất phát.
cols: là số cột tính từ vùng xuất phát.
height: là số dòng của vùng tham chiếu cần trả về. Chúng ta phải nhập số dương.
width: là số cột của vùng tham chiếu cần trả về. Chúng ta phải nhập số dương. 

Một số lưu ý
Nếu các dòng và cột tham chiếu ngoài phạm vi trang bảng tính, hàm OFFSET trả về lỗi #REF!.(
Tham chiếu bị lỗi, thường là do ô tham chiếu trong hàm bị xóa.)
Nếu height và width không nhập, mặc định nó giống như vùng tham chiếu xuất phát reference.

Dưới đây là 2 ví dụ cơ bản về hàm.


 hoc excel co ban

Chúc các bạn thành công !

0 nhận xét:

Đăng nhận xét