Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

HÀM COUNTA ĐẾM SỐ Ô KHÁC RỖNG TRONG EXCEL

Hàm COUNTA đếm số ô khác rỗng trong excel


Bài viết trước đã giới thiệu đến các bạn hàm COUNTIF() và hàm COUNTIFS() để đếm số ô thỏa mãn một hoặc nhiều điều kiện nào đó. Bài viết này sẽ giới thiệu hàm COUNTA để đếm tổng số ô khác rỗng trong một dãy các ô trong excel.
Cú pháp Hàm COUNTA trong excel:
=COUNTA(value1, [value2], …)
Trong đó:
value1: bắt buộc, là đối số đầu tiên đại diện cho những giá trị mà bạn cần đếm, được gọi là đối số 1
value2, … tùy chọn, là những đối số tiếp theo đại diện cho những giá trị mà bạn muốn đếm và được gọi là đối số 2, …. Hàm COUNTA() cho phép tối đa là 255 đối số.
Ví dụ minh họa:Ô A9 có giá trị là 5 với công thức như sau:

=COUNTA(A2:A8)
Chúc các bạn thành công !
Các bạn có thể tham khảo các khóa học khác tại công ty.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét