Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

HƯỚNG DẪN DÙNG HÀM REPT TRONG EXCEL

Dùng hàm REPT trong excel để lặp lại chuỗi, từ, ký tự


 tin hoc van phong

HÀM REPT trong excel dùng để lặp lại chuỗi, từ, ký tự hoặc số. Giả sử bạn cần lặp lại một chuỗi (từ, ký tự hoặc một số) của một ô bất kỳ trong excel. Và chuỗi này lặp lại n lần. Ví vụ bạn muốn nhập vào chuỗi “- – - – - – - – - – ”, thay vì bạn nhấn phím gạch ngang n lần, bạn chỉ cần dùng hàm REPT() để lặp lại ký tự “-” n lần. Thật là đơn giản phải không?
Cú pháp hàm REPT trong excel:
=REPT(text, number_times)
Trong đó:
text: là chuỗi, từ, ký tự hoặc một số mà bạn muốn lặp lại.
number_times: là số lần lặp lại của chuỗi, từ ký tự hoặc số mà bạn muốn lặp.
Ghi chú:
Nếu biến number_times được thiết lập bằng không thì hàm REPT() sẽ trả về một chuỗi rỗng.
Kết quả trả về của hàm REPT() không được vượt quá 32.767 ký tự.
Ví dụ:
Trong ô A1 bạn gõ vào công thức như sau:
=REPT(“-”,10)
Kết quả trong ô A1 bạn sẽ thấy một dãy gồm 20 ký tự gạch ngang (-) liền kề như sau “———-”
Ngoài ta bạn có thể thử một vài chuỗi khác như sau:
=REPT("-0-",20)
=REPT("*.*",25)
=REPT("Hello ",10)
=REPT("(^.^) ",10)
Bài viết này được minh họa trên MS Excel 2007.

Tham khảo khóa học tin học văn phòng tại Việt Tâm Đức
trung tam tin hoc van phong | hoc excel ke toan | hoc word cap toc | hoc trinh chieu o dau | tin hoc cho thieu nhi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét