Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM SUMIF TRONG EXCEL

Hướng dẫn sử dụng hàm SUMIF để tính tổng có điều kiện trong Excel
Sumif là một hàm hữu dụng rất được hay sử dụng trong Excel. Hôm nay chúng tôi xin hướng dẫn các bạn dùng hàm cơ bản này thông qua một ví dụ rất cụ thể.
Sumif là một hàm tính tổng có điều kiện.
Vậy khi nào ta sử dụng hàm Sumif và cách sử dụng như thế nào?
- Sumif được dùng khi chúng ta cần tính tổng một cột nào đó trong bảng tính mà tổng này phải thỏa mãn điều kiện .
- Ví dụ : Ta tính tổng tiền công những nhân viên có thâm niên làm việc từ 4 năm trở lên

hoc tin hoc van phong
Cấu trúc của hàm Sumif :
Sumif(range, criteria,sum_range) trong đó :
Range : Dãy các ô chứa điều kiện, trong ví dụ này là từ A3 đến A8 (A3:A8)
Criteria : Là điều kiện, nó có thể ở dạng số hay biểu thức, hay chữ. Trong ví dụ này, do yêu cầu là từ 4 năm trở lên, nên Criteria sẽ là “>=4”
Sum_range : Là các ô chúng ta dùng để tính tổng, trong ví dụ này là B3 đến B8 (B3:B8)
Vậy cách sử dụng hàm Sumif có thể tóm gọn qua 3 bước như sau :
1. Xác định cột chứa điều kiện
2. Xác định điều kiện
3. Cột tính tổng thỏa mãn điều kiện trên

Các bạn có thể tham khảo các khóa học tại công ty việt tâm đức

0 nhận xét:

Đăng nhận xét