Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

HÀM THAM CHIẾU TUYỆT ĐỐI TRONG EXCEL

 Tham chiếu tuyệt đối
Tham chiếu tuyệt đối là giá trị tham chiếu sẽ luôn cố định theo dòng hay cột, tức là khi thay đổi vị trí giá trị theo cột hay dòng thì giá trị tham chiếu cũng sẽ không thay đổi.
a. Tham chiếu tuyệt đối theo dòng:
Giá trị sẽ không thay đổi theo dòng. Tham chiếu tuyệt đối theo dòng thì dấu $ thường đứng trước địa chỉ.(=$B1)
Vi dụ:
- Tại ô D6 ta bấm =$ A6 và nhấn Enter (A6 là ô chứa giá trị bạn muốn tham chiếu).
- Lúc đó giá trị trong ô A6 sẽ hiển thị ra ô D6, bạn nhấn chuột kéo ngang thì giá trị sẽ không thay đổi theo các giá trị của ô E6 mà vẫn giữ nguyên giá trị của ô D5
ham-tham-chieu-tuyet-doi
b. Tham chiếu tuyệt đối theo cột:
Giá trị tuyệt đối sẽ không thay đổi theo cột. Tham chiếu tuyệt đối theo dòng thì dấu $ thướng đứng sau số dòng cột.(=B$1)
Vi dụ:
- Tại ô D6 ta bấm =A$6 và nhấn Enter (A6 là ô chứa giá trị bạn muốn tham chiếu).
- Lúc đó giá trị trong ô A6 sẽ hiển thị ra ô D6
ham-tham-chieu-tuyet-doi-theo-cot
Chúc các bạn thành công
Các bạn có thể tham khảo các khóa học khác tại công ty.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét