Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

HÀM NOW TRONG EXCEL

Hàm NOW trong excel giúp trả về ngày giờ hiện tại của hệ thống (tức là ngày hiện tại của máy tính). Nếu định dạng của ô là kiểu General trước khi bạn nhập hàm NOW() vào thì kết quả của ngày giờ hiện tại sẽ tự động được chuyển sang định dạng ngày giờ.

Cú pháp hàm NOW trong excel:
=NOW()
Ví dụ: bên dưới là ví dụ cho hàm NOW(), ví dụ bên dưới sử dụng MS Excel 2007. Ngày giờ hiện tại của hệ thống là 11 giờ 31 phút ngày 7 tháng 9 năm 2014.
trung tam tin hoc van phong
Chúc các bạn thành công !
Các bạn có thể tham khảo
trung tam tin hoc van phong | hoc excel ke toan | hoc word cap toc | hoc trinh chieu o dau | tin hoc cho thieu nhi Các đối số Value1, Value2,… có thể là chữ số, tên, dãy các ô (C1:C5), giá trị tham chiếu (=C5), các giá trị logic: TRUE (có giá trị bằng 1) hoặc FALSE (có giá trị bằng 0), hay các số viết dạng chữ (one, two, three…) thì hàm này tính giá trị của ô đó là 1.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét