Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM DATEIF TRONG EXCEL

Hàm DATEDIF trong excel dùng để tính tổng giá trị thời gian cho trước. Với hàm DATEDIF giúp bạn tính tổng số ngày, tổng số tháng hoặc tổng số năm giữa 2 điểm một các dễ dàng, trong khi bạn thật khó làm bằng các phép tính cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/) bình thường vì dữ liệu đang thao tác ở dạng ngày (date).
Cú pháp DATEDIF trong excel:
=DATEDIF(start_date, end_date, option)


Trong đó:
start_date: ngày bắt đầu của khoảng tính toán
end_date: ngày kết thúc của khoảng tính toán
option: tùy chọn dùng để xác định kết quả trả về của việc tính toán. Bảng bên dưới gồm danh sách các tùy chọn
học tin học văn phòng cơ bản và nâng cao
Ví dụ:
học tin học văn phòng cơ bản và nâng cao

Cột tuổi: được sử dùng hàm DATEDIF để tính tổng số tuổi của nhân viên cho đến thời điềm hiện tại. Hàm NOW() để lấy ngày/tháng/năm hiện tại của máy tính bạn đang chạy. Tùy chọn “y”, dùng để xác định giá trị trả về là tổng số năm.

Bạn lần lượT thay “y” bằng danh sách tùy chọn trên: “d”, “m”, … bạn sẽ được kết quả lần lượt tương ứng với tổng số ngày, tổng số tháng, …
Chúc các bạn thành công !
Các bạn có thể tham khảo các khóa học tai công ty việt tâm đức.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét