Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT
Để sử dụng và di chuyển trên các thanh công cụ trong các phiên bản Office 2007, 2010, 2013 các bạn có thể giữ phím F6 và bấm theo các kí tự tương đương để di chuyển.
Các Phím Tắt Trong Tạo Mới Và Chỉnh Sửa Slide
Ctrl + N                                            Khởi tạo một PowerPoint mới.
Ctrl + M                                           Thêm một Slide mới.
Ctrl + D                                            Copy Slide đang chọn xuống ngay phía dưới slide đó.
Ctrl + O                                            Mở một Slide
Ctrl + W                                           Đóng một Slide
Ctrl + P                                            In ra Slide
Ctrl + S                                            Lưu lại Slide
Ctrl + F                                            Tìm từ hay ký tự
Ctrl + H                                            Thay thế từ hay ký tự
Ctrl + K                                            Chèn một đường link
Ctrl + Z                                            Khôi phục thao tác trước
Ctrl + Y                                            Khôi phục thao tác trước khi thực hiện Ctrl + Z
Ctrl +A                                             Chọn toàn bộ Slide
Ctrl + B                                            Bật / Tắt chế độ in đậm
Ctrl + I                                             Bật / tắt chế độ in nghiêng
Ctrl + U                                            Bật / tắt chế độ gạch chân
F12                                                   Tùy chọn Lưu Slide
F5                                                      Bắt đầu chạy trình chiếu
Shift + F5                                         Bắt đầu chạy trình chiếu từ Slide đang chọn
Esc                                                   Thoát khỏi trình chiếu
F7                                                      Kiểm tra lỗi chính tả
Shift + F9                                         Bật / Tắt đường kẻ ô dạng lưới trong Slide
Delete                                              Xóa các ký tự phía sau
Backspace                                     Xóa các ký tự phía trước
Ctrl + Delete                                   Xóa một từ phía sau
Ctrl + Backspace                          Xóa một từ phía trước

Các bạn có thể tham khảo các khóa học ở công ty chúng tôi :
Chúc các bạn thành công !

0 nhận xét:

Đăng nhận xét