Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM AND TRONG EXCEL

Hướng dẫn sử dụng hàm AND trong excel

Hàm AND hiện nay sử dụng rất nhiều trong học tập cũng như trong công việc dưới đây là cú pháp và ví dụ của hàm and trong excel.
 hoc excel nang cao
Cú pháp hàm and
AND (logical 1, logical 2….)
Giải thích:
-logical 1: điều kiện 1 của biểu thức đề bài cho
-logical 2: điều kiện 2 của biểu thức đề bài cho
Nếu có hơn 3 điều kiện thì cũng có thể áp dụng công thức này chỉ thêm điều kiện 3 vào là được
Hàm AND tồn tại khi nào khi 2 biểu thức điều kiện đồng thời đúng hoặc đồng thời sai thì nó mới xảy ra

Ví dụ hàm and

Cho bảng sau hãy điền vào cột hạnh kiểm để xếp hạnh kiểm cho từng sinh viên

Nếu sinh viên nào có điểm toán  điểm văn bằng 8 trở lên thì xếp hạnh kiểm là tốt , ngược lại thì là khá

=IF (AND(C3>=8, D3>=8),”tốt”, “khá”)

C3>=8, D3>=8 chính là điều kiện để đánh giá hạnh kiểm của từng học sinh. Nó chỉ xảy ra và xếp cho học sinh nào có hạnh kiểm tốt khi học sinh đó có điểm toán và điểm văn >=8

 hoc tin hoc van phong tai tu liem


0 nhận xét:

Đăng nhận xét